Liikemiesyhdistys tapasi kevyemmissä merkeissä, takki auki ja ilman kravattia, Molly Malones irkkubaarissa. Tapauksen keskiössä oli tutustuminen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisesstä käytettyyn Lean Startup metodiin. Tilaisuus oli rento, kuten ajankohta kesäkuussa ja epätavallisessa paikassa saattoi olettaa.

Kokoukseen oli pyydetty luennoimaan Tomas Mikkonen Connection Coaching Oy:stä. Luennossa käytiin läpi mitä Lean Startup ja mitä hyötyä sillä tavoitellaan. Luento esitteli myös kyseisen metodin oleellisimmat käsitteet – sekä ydinkohdan – eli validoidun testaamisen asiakkailla mieluiten heti projektin alussa ja tavoitteellisesti useamman kerran projektin kestäessä. Tällä iteratiivisella tavalla toimia, tiettyä huolella valittua mittaria seuraten, voidaan vähentää Leanin henkeen hukkatyötä sekä pahimmillaan sellaisen tuotteen julkaisua, josta asiakkaat eivät ole kiinnostuneita. Tuomas esitteli myös muita testaamisen ja tuotekonseptointiin soveltuvia menetelmiä

Luennon lopuksi Henrik Ekman kiteytti omia kokemuksiaan Lean Startupista aikaisempien projektien valossa. Tärkeimpinä viestinä oli, että riskit eivät koskaan poistu, mutta käyttämällä Lean Startup metodia juuri riskipitoisimmissa hankkeissa, voidaan epäonnistumisen riskiä pienentää. 

Tämä SLY:n tapahtuma oli myös eräänlainen jatkumo nuorisokokouksille. Tällä kertaa kokeiltiin sitten ”Lean Startupin” henkeen aivan uutta ja poikkeavaa paikkaa, kutsuttua konsulttihenkistä puhujaa sekä kohdennettiin kutsu kaikille – koska ikä on asenne ja mielentila. Me kaikki olemme aivan riittävän nuoria SLY:n nuorisokokouksiin. Ja Lean Startupin henkeen on syytä esittää kysymys tilaisuuden moottorille Henrik Ekmanille, että mikä oli ”huolellisesti valittu mittari” jota seurattiin että onko tällaisessa tilaisuudessa järkeä? Siihen pienen viiveen jälkeen Henrik vastaa: ”Osallistujamäärä ja millaisen kyselypalautteen saamme”. Siinäpä meille mittari, että voisiko tällaisella kokouskonseptilla olla tulevaisuutta, jos sen toistaisi muutaman kerran näkyvyyden saamiseksi.