Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Liikemies-Yhdistys ry
Sähköposti: info@liikemiesyhdistys.fi
Puhelin: +358 (0)50 4862512

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Suomen Liikemies-Yhdistys ry, toiminnanjohtaja
Sähköposti: info@liikemiesyhdistys.fi
Puhelin: +358 (0)50 4862512

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Tietoja käytetään yhdistyksen tiedotteiden ja tapahtumakutsujen lähettämiseen, yhteydenottoihin sekä yhdistyksen maksuliikenteen hoitamiseen. Rekisteri perustuu jäsenen liittymisen yhteydessä antamiin tietoihin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, arvo/ammatti, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, laskutusosoite, jäsennumero, jäsentyyppi, liittymisen suosittelija, liittymispäivä, verkkolaskuosoite ja operaattori. Rekisterissä on rekisteritietojen muutospäiväkirja. Jäsenhakemuksen yhteydessä www-sivuilla pyydetään lupa toimittaa jäsenposti sähköpostilla sekä jäsenen nimen julkaisulupa SLY:n www-sivulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin lisätään tietoja jäsenen liittymisen yhteydessä, jossa tiedot annetaan yhdistyksen www-sivun liittymislomakkeen kautta. Päivityksiä tehdään jäsenten yhteydenottojen ja muutosten pohjalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhdistys luovuttaa tietoja maksuliikennettä varten tilitoimistolle Administer Oy:lle. Jäsenkyselyä varten yhdistys luovuttaa sähköpostiosoitteen jäsenkyselyn toteuttajalle. Yhdistys käyttää MailChimp sähköpostipalvelua viestinnässä. MailChimp on Yhdysvaltalaisen The Rocket Science Group -yhtiön palvelu, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Tietosisältö on henkilön etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite. Tapahtumailmoittautumisessa käytetään Tietoverkko FI Oy:n Ilmari ilmoittautumispalvelua. Tietoverkko FI Oy on toimittanut SLY:lle tietosuojaselosteen GDPR-yhdenmukaisuudesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
SLY:n jäsen oma rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä tallennettuna palvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Tarkastusoikeus
Jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle sähköpostilla, kirjeellä tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi. Tiedot annetaan pyynnöstä sähköisesti.

10. Tietojen korjaaminen
Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisterin pitäjälle. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.

11. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröityjä voidaan tarvittaessa informoida sähköpostitse/kirjeitse/kuukausikokouksissa jäsenyyden / palvelujen muutoksista.

Rekisteriseloste päivitetty: 3.6.2019