Mentorointi

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on ammatillisen ja itsensä kehittymisen menetelmä.

Kokeneelta mentorilta ja roolimallilta:

 • Oppimista
 • Kokemusten jakamista
 • Sparraamista ja haastamista
 • Näkökulmien avaamista
 • Rohkaisua

Mentorointiprosessi pyrkii parantaa mentoroitavan kykyä ajatella asioita eri perspektiiveistä ja eri tasoilla. Mentorointi tapahtuu yleensä kahden henkilön kesken, mutta ryhmämentorointi on myös mahdollinen, mikäli hakijoilla on kiinnostusta samoihin teemoihin. Ryhmämentoroinnissa mentorilla on useampi mentoroitava. Mahdollisia ryhmämentoroinnin teemoja voivat olla esim. kansainvälisyys, yrittäjyys, urasuunnittelu, hallitusammattilaisuus.

Mentoroinnissa keskustelun teemat vaihtelevat mentoroitavan toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Yleisiä teemoja ovat mm. oman osaamisen tunnistaminen, itsetuntemuksen lisääminen, urasuunnittelu, muutoshallinta, työn ja perheen yhteensovittaminen, kansainvälisyys, esimiestyö ja yrittäjyys.

Mentorointiprosessi summaten

 • Mentoroitavavetoinen: Mentoroitava asettaa mahdollisimman konkreettiset tavoitteet, päättää mistä asioista keskustellaan, suunnittelee logistiikan
 • Tavoitteellinen prosessi: Mentoroitava ja mentor asettavat tavoitteet mentoroitiprosessille
 • Määräaikainen: 8-12 kuukautta, 1-3 tuntia kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi
 • Luottamuksellinen suhde
 • Kaksisuuntaista oppimista

Lisätietoja

Eira Vatanen
Puh: 050 486 2512
eira.vatanen@liikemiesyhdistys.fi

Hae mentoroitavaksi

Hae mentoriksi

Mentorointi toi uutta tuulta yhdistyksen toimintaan

Suomen Liikemies-Yhdistyksen historian ensimmäinen mentorointiohjelma saatiin päätökseen loppuvuodesta 2017. Ohjelma oli vuoden mittainen ja sitä veti yhdistyksen silloinen hallituksen jäsen Eira Vatanen. Mentorointiohjelmaan osallistui 15 henkilöä: 12 mentoria ja 15 mentoroitavaa, joista kaksi osallistujaa toimii kahdessa roolissa.

Ohjelman ydin muodostui perinteisestä parimentoroinnista sekä ryhmämentoroinnista.  Ryhmämentoroinnissa teemat olivat hallitusammattilaisuus (mentori Kiuru Schalin), yrittäjyys & kansainvälisyys (mentori Juhani Sirén) sekä urasuunnittelu (mentori Eira Vatanen). Lisäksi ohjelmaan kuului kaksi koko ryhmälle tarkoitettua välitapaamista. Mentori Pekka Pirhonen fasilitoi tilaisuuden ”Itsen johtaminen ei ole egotrippi” ja mentoroitava Jessica Hynynen piti valmennuksen teemalla ”Vahvista henkilöbrändiäsi”.  Saadun palautteen mukaan yhteistapaamisia pidetiin sekä sisällöllisesti sekä ilmapiiriltään erittäin hyvinä ja niissä syntyneitä keskusteluja pidettiin antoisina.

Kokonaistyytyväisyys mentorointiohjelmaan oli hyvä, arvosana 8.4 (skaala 4-10). Palautekyselyn mukaan mentoroinnin uskottiin auttavan eniten

 • Työelämän muutoksissa, muuttuvassa työympäristössä ja työn murroksessa
 • Oman elämän suunnan ja onnellisuuden löytämisessä
 • Elämän tasapainon löytämisessä
 • Urasuunnittelussa

Yli puolet vastaajista olisi kiinnostunut osallistumaan uuteen mentorointiohjelmaan, jos sellainen järjestetään. Mentorointiohjelman jatkosta päättää yhdistyksen hallitus.