Yhdistys

Suomen Liikemies-Yhdistys ry on perinteitä arvostava moderni liike-elämän verkosto. Tarjoamme jäsenillemme foorumin liike-elämässä tarvittavien tietojen päivittämiseen sekä itsensä kehittämiseen.

Toiminnallinen tavoite

Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on perinteitä arvostava moderni verkosto.
SLY tarjoaa jäsenilleen parhaan jäsenkokemuksen ja foorumin liike-elämässä tarvittavien tietojen päivittämiseen sekä itsensä kehittämiseen.

Toimintatavat

SLY tarjoaa jäsenilleen kuukausikokouksissa suomalaisen elinkeinoelämän tunnettujen edustajien korkeatasoisia ja ajankohtaisia esityksiä. Jäseniä aktivoidaan kuukausiesitysten pohjalta keskusteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. SLY edistää Vuoden Yritysjohtaja -valinnalla tuloksellista, pitkäjänteistä, vastuullista sekä esimerkillistä johtamista suomalaisessa liike-elämässä ja yritystoiminnassa.

SLY:n jäsenkokemuksen ydin

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota vertaansa vailla oleva verkosto aikaansa seuraaville ja liike-elämässä aktiivisille jäsenille tarkoituksena mahdollistaa jäsenten ammatillinen ja henkinen hyvinvointi. Yhdistys toteuttaa tätä tavoitetta perinteitään kunnioittaen panostaen tulevaisuuden parempiin toimintaedellytyksiin.

Historiikki

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin marraskuussa 29. päivänä 1896, joskin yhdistyksen varsinaiset syntysanat oli lausuttu jo puoli vuotta aiemmin.

Idean isä oli 21-vuotias konttoristi nimeltään Werner Nyqvist, joka pian sai varttuneempaakin väkeä ajatuksensa taakse. Jyrki Vesikansan 100-vuotishistoriikissa mainitaan mm. sellaiset nimet kuin Ernst Borenius KOP:sta, K. G: Göös (josta tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja) sekä G. W. Sohlberg.
Liikemies-Yhdistys perustettiin sellaisena aikana, jolloin sinivalkoinen pääoma oli jo ehtinyt organisoitua uudella tavalla. Kansallispankki, Pohjola ja Suomi aloittivat kaikki toimintansa vuosina 1889-91. Pohjola-yhtymän rakentaja K. A. Paloheimo oli yhdistyksemme pioneereja, joka kuului johtokuntaan peräti 28 vuoden ajan.

Vesikansa toteaa historiikissaan, että Suomen Liikemies-Yhdistyksen taustaan kuuluivat myös rinnakkaiset tai kilpailevat yhteisöt. Ammattikuntalaitos oli tosin lakkautettu jo 1860-luvulla, mutta sen seuraajaksi oli perustettu pakollisia mutta sangen uneliaasti toimivia kauppias- ja käsityöyhdistyksiä. Myöhemmin, maamme itsenäistyttyä, muodostettiin näiden pohjalta kauppakamarilaitos.

Vuosisadan alussa voidaankin sanoa tapahtuneen jo selvää ”verkottumista”, sillä samat liikemiehet olivat monen edistyksellisen hankkeen takana. Liikemies-Yhdistys perusti itse Kauppalehden ja sen keskeiset johtohenkilöt olivat myös vaikuttamassa mm. Kauppakorkeakoulun, Liikesivistysrahaston, Liikemiesten Kauppaopiston ja Suomen Kukkasrahaston syntyyn.

Liikemies-Yhdistyksellä oli myös varsinainen rinnakkaisyhteisö, nimeltään Kauppiasyhdistys. Se kulki kuitenkin omia teitään, joten siitä tuli loppujen lopuksi yhdistyksemme epäidenttinen kaksoispuoli. Suomen Liikemies-Yhdistykselle jäi oma markkinarako ja selkeä tehtävä, joka sääntöjen toisen pykälän mukaan on jäsenten ”henkisen ja aineellisen edistyksen harrastaminen”.

Tätä tarkoitustaan yhdistys on viime aikoina kuukausikokouksissaaan toteuttanut tarjoamalla ajankohtaisia ja korkeatasoisia esitelmiä sekä niihin liittyvää keskustelufoorumia. Ideana on myös ollut esitemätilaisuuksien jälkeen tapahtuvissa vapaissa keskusteluissa siirtää tietoa ja ajatuksia eri sukupolvien välisissä keskusteluissa vanhemmilta nuoremmille ja siten laajentaa kontaktipintaa ja kokemuksia.