Maaliskuun 2020 kuukausi- ja vuosikokous

Maaliskuun kuukausikokouksen puhujana on toimitusjohtaja ja myyntivalmentaja Sani Leino SALES Consulting -yhtiöstä. Sani puhuu teemasta sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa. ”Onko Social selling enemmän hypeä kuin aitoa arvoa”. Miksi ja miten somea kannattaa hyödyntää henkilökohtaisesti ja myös omassa liiketoiminnassa. Case –esimerkkejä. Sani Leinon bio löytyy täältä.

Ilmoittautumiset 04.03.2019 mennessä tarjoilujen vuoksi.

Sanin puheenvuoron jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 20§ määrätyt asiat. Lisäksi esitellään ja keskustellaan Suomen Liikemiesyhdistyksen vuoden 2020 budjetista.

Yhdistyksen sääntöjen 18 §, 19 § ja 25 §:ää koskeva muutosesitys
Hallitus nostaa esille ja keskusteluun yhdistyksen sääntöjen 18§, 19§ ja 25§.

Voimassa olevat säännöt 18§ ja 19§:
–          18 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina niin ajoissa, että ne ennen helmikuun loppua voidaan jättää tilintarkastajille.
–          19 § Vuosikokoukseen, joka pidetään Suomessa, kokoontuvat yhdistyksen jäsenet kunakin vuonna ennen maaliskuun loppua.

Hallitus edottaa edellisiä kohtia muutettavaksi siten, että 18§ ja 19§ kuuluisivat:
–          18 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina niin ajoissa, että ne ennen maaliskuun loppua voidaan jättää tilintarkastajille.
–          19 § Vuosikokoukseen, joka pidetään Suomessa, kokoontuvat yhdistyksen jäsenet kunakin vuonna ennen huhtikuun loppua.

Tällä pyritään lisäämään tilinpäätöksen tekemiseen ja vuosikokouksen ajankohtaan joustavuutta.

Voimassa olevien sääntöjen 25 §
–           25§: Muutoksia näiden sääntöjen ensimmäiseen, toiseen ja kuudenteen pykälään ei saa tehdä.

Hallitus ehdottaa edellisiä kohtia muutettavaksi siten, että poistetaan sana ”ensimmäiseen” 25§:stä.
–           25§ kuuluisi muutoksen jälkeen ”Muutoksia näiden sääntöjen toiseen ja kuudenteen pykälään ei saa tehdä.”

Selvyyden vuoksi toistetaan voimassa oleva 1 §: ”Yhdistyksen nimenä on ”Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.” ja sen kotipaikkana Helsingin kaupunki.”

Hallitus esittää vuosikokouksessa kutsuttavaksi koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jossa esitetään ja päätetään yllä mainituista muutoksista pykäliin 18, 19, ja 25 §.

Tervetuloa!