Vuoden Yritysjohtaja on teollisuusneuvos Lauri Ratia

Suomen Liikemies-Yhdistyksen vuosittaisessa seminaarissa palkittiin Vuoden Yritysjohtajana teollisuusneuvos Lauri Ratia.

Teollisuusneuvos Lauri Ratia on tehnyt poikkeuksellisen uran, joka jatkuu edelleen aktiivisena yritysjohtajana.

Valinnallaan raati haluaa painottaa, että eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin kokeneilla johtajilla on laaja kysyntää liike-elämän johtotehtävissä. Lauri Ratian aktiivinen ja näkemyksellinen ote on hyödyntänyt laajaa suomalaisten joukkoa – sijoittajista työntekijöihin.

Ratia on tehnyt aktiivista hallitustyötä 1980-luvun lopulta lähtien. Vuodesta 2000 hän on toiminut seitsemän pörssiyhtiön ja viidentoista valtion, instituutioiden, pääomasijoittajien tai perheiden omistamien osakeyhtiöiden hallituksissa, näistä kahdeksassa puheenjohtajana. Hänellä on laaja kokemus suurten strategisten muutosten johtamisessa ja läpiviemisessä. Lisäksi Ratia on toiminut Sibelius-Seuran hallituksen puheenjohtajana ja toimii vuonna 2025 järjestettävien kolmansientoista Sibelius-viulukilpailujen kilpailutoimikunnan puheenjohtajana.

Nokia-vuosien jälkeen hän oli Lohja-Ruduksen toimitusjohtaja. Eläkkeelle jäätyään hän ryhtyi hallitusammattilaiseksi ja sai maineen kriisiyhtiöiden pelastajana. Kesällä 2013 Ratia otti vastaan STX Finlandin hallituspaikan, jonka tuloksena raskaisiin ongelmiin ajautunut Turun telakka saatiin saksalaisen Meyerin perheyhtiön omistukseen. Näin telakkateollisuudessa säilytettiin tuhansia työpaikkoja. Kaksi vuotta myöhemmin, kesällä 2015 Lauri Ratiasta tuli valtion syliin pudonneen Terrafamen – entisen Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja – tilanteessa, joka vaikutti varsin lohduttomalta. Ratia oli Terrafamessa paitsi hallituksen puheenjohtaja, myös väliaikaisesti yhtiön toimeenpaneva johtaja – aivan kuten Stockmannilla, johon Ratia siirtyi maaliskuussa 2019. Viimeisimpänä Ratia on ottanut vastaan hallituksen puheenjohtajuuden Niemi Palvelut Oy:ssä vuonna 2022.

Lauri Ratia on esimerkki siitä, että vaikka numeraalisesti eläkeikä on jo saavutettu, on turhaa jäädä ”laakereille lepäämään”, kun osaamiselle ja näkemyksellisyydelle on huutava kysyntä liike-elämässä. Ratian aikaansaamien muutosten vuoksi erityisesti suomalainen telakkateollisuus työllistää edelleen tuhansia ihmisiä ja Talvivaaran raunioille rakennettu Terrafame on antanut samaan tapaan valtavan määrän työpaikkoja Kainuuseen, tukien näin maakuntien elinvoimaa.

Vuoden Yritysjohtaja- valintaraatiin kuului edustajia Suomen Liikemies-Yhdistyksen lisäksi Aalto-yliopistosta ja Kauppalehdestä.

Suomen Liikemies-Yhdistys jakoi stipendejä 5000 eurolla

Vuoden Yritysjohtaja-palkitsemistilaisuuden yhteydessä luovutettiin myös Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n nimissä kaksi stipendiä, molemmat arvoltaan 2500,00 euroa.

Yrittäjyyden edistämisestä palkittiin yrittäjyyden professori Ewald Kibler. Kibler on yrittäjyyden professori (Associate Professor, Entrepreneurship) Aallon kauppakorkeakoulussa, ja on tehnyt merkittävää työtä Aallon yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseksi. Hän on johtanut yhteistyötä kauppakorkeakoulun yrittäjyys -yksikön, Aalto Ventures Programmin ja perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalous -laitoksen välillä korkeatasoisen yrittäjyyskoulutuksen tarjoamiseksi. Tämän pohjalta on kehitetty uusi kestävän yrittäjyyden maisteriohjelma. Lisäksi Kibler on vastuussa yrittäjyys -aineen tohtorikoulutuksesta, jota hän uudistanut ja kehittänyt ansiokkaasti.

Erinomaisesta lopputyöstä palkittiin Erik Kurittu. Kurittun erinomainen diplomityö pyrkii selittämään, miten kestävyyden näkökohdat voidaan integroida yritysten tekemiin startup-sijoituksiin. Tutkimus esittelee lähestymistapoja siihen, miten yritysinvestoijien tulisi arvioida sijoitettavien startupien kestävyyttä ja miten heidän tulisi tukea salkkuyrityksiään kestävyyden kehittämiseksi sekä kasvuyritysten että sijoitusyksikön emoyhtiön näkökulmasta.

Diplomityön tärkeimmät löydökset, jotka esitetään kehitetyn mallin kautta, sisältävät kolme keskeistä vaihetta kestävyyden huomioimiseksi yritysten tekemissä sijoituksissa: kestävyyden strategisten edellytysten tunnistaminen, tasapainoisen kestävyysarviointimenetelmän käyttö sekä kaksisuuntaisen kestävyyden kehittämisen tavoittelu. Tutkimus edistää teoreettisesti kestävyyden ja yritysten riskisijoitusten tutkimusta tarkentamalla kestävyyden käsitettä yritystoimintaan liittyen ja käsittelemällä erilaisia näkökohtia, jotka nousevat esiin, kun kestävyyttä tuodaan esille.

Kuva: Lauri Ratia, Vuoden Yritysjohtaja 2023

Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on perinteitä arvostava moderni verkosto, joka on perustettu jo vuonna 1896. SLY edistää Vuoden Yritysjohtaja-valinnalla tuloksellista, pitkäjänteistä, vastuullista ja esimerkillistä johtamista suomalaisessa liike-elämässä. Vuoden Yritysjohtaja- palkittuja on valittu vuodesta 1980. Katso kaikki voittajat: http://liikemiesyhdistys.fi/vuoden-liikemies/vuoden-liikemiehet-aiemmin/

Lisätietoa Suomen Liikemies-Yhdistyksestä: https://liikemiesyhdistys.fi/