Vuoden Yritysjohtaja on Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko

Tiina Alahuhta-Kasko

Suomen Liikemies-Yhdistyksen vuosittaisessa seminaarissa palkittiin ensimmäistä kertaa uudella palkinnon nimellä, Vuoden Yritysjohtajana, Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko. Palkinnolla on pitkät perinteet Vuoden Liikemies-palkintona, joka palkinnon uudistuessa sai myös uuden nimen.

Alahuhta-Kasko on erinomainen esimerkki siitä, että pitkäjänteinen työ saman yrityksen palveluksessa voi kantaa hedelmää erityisesti poikkeuksellisinakin aikoina. Kesätyöntekijänä Marimekossa aikanaan aloittanutta Alahuhta-Kaskoa kuvaillaan muun muassa helposti lähestyttäväksi, innostuvaksi ja ahkeraksi – näiden ominaisuuksien lisäksi hän on myös johtajana toimiessaan saanut kiitosta siitä, että vaikka hän on vaativa, niin vaatimukset perustuvat aina ehdottomaan oikeudenmukaisuuteen.

Saavutukset puhuvat puolestaan, kun 70-vuotista merkkipaalua juhliva Marimekko on kellottanut Alahuhta-Kaskon aikakaudella osakkeenomistajilleenkin kokonaistuottoa yli 600% kun huomioidaan paitsi kurssinousu, myös Tiina Alahuhta-Kaskon aikana irronneet osingot.

Yhtiön osakekurssi kun oli huhtikuussa 2015 10,75 euroa ja elokuussa 2021 kurssi kävi jopa yli 75 eurossa. Ulkomaantoimintojen osuus yhtiön liikevaihdosta on 42,4 %. Se on pysynyt suunnilleen samalla tasolla koko jakson ajan. Suomi edustaa Marimekolle perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina-alue, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Vuoden 2021 keväällä Marimekko julkisti urheiluvaatejätti Adidaksen kanssa syntyneen yhteistyön, jonka mallistossa yhdistyvät suomalaisen Marimekon kuosit ja monikansallisen Adidaksen tuotteet. Kyseessä oli Marimekon ensimmäinen urheiluvaatteisiin keskittynyt brändiyhteistyö, vaikkakin jo aiemmin yritys on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi japanilaisen vaatejätin Uniqlon ja amerikkalaisen kenkäbrändin Conversen kanssa.

Yhtiön kannattavuus on ollut jo pitkään erinomainen. Oman pääoman tuotto on ollut jo pitkään pörssin parhaimmistoa ja se oli myös viime vuonna tasoltaan erinomainen 31,5 %.  Digitaalisen liiketoiminnan ja saumattoman monikanavaisen asiakaskokemuksen lisäksi Marimekko on Alahuhta-Kaskon johdossa kehittänyt edelleen vastuullisuutta ja bränditunnettuutta. Uusia avauksia on nähty paitsi Co-created-mallistojen kautta, myös tuomalla Marimekko-brändiä esimerkiksi pop-upeina useampiin Aasian suurkaupunkeihin. Lisäksi Japanissa on avattu maailman ensimmäinen Marimekko Kioski -myymälä. Marimekko Kioski -katumuotituotteet ovat erityisen suosittuja nuorempien kuluttajien keskuudessa ja edustavat rohkeaa uudistumista perinteisen Marimekon imagon rinnalle.

Tilastojen valossa toimitusjohtajan tehtävää pörssiyhtiössä Suomessa on sama henkilö hoitanut erittäin harvoin yli viittä vuotta – näiltäkin osin Tiina Alahuhta-Kasko on positiivinen poikkeus kaavaan. Toimitusjohtajan tehtävä on näkyvä, vaikea ja usein myös yksinäinen – näissä haasteissa Alahuhta-Kasko on kuitenkin valo- ja elinvoimainen johtaja, joka on tavoittanut johtajakaudellaan Marimekolle uusia yleisöjä johtaen yritystään edestä ja keskeltä.  Nykyajassa yhä aktiivisempien sijoittajien odotukset myös pörssiyhtiöiden hallituksille kanavoituvat edelleen kasvavina vaatimuksina toimitusjohtajien suoriutumiselle, josta Tiina Alahuhta-Kaskolla on kuitenkin erinomaiset näytöt myös lukujen valossa – maailman aikana, jolloin epidemiatilanne muutti kaiken sen, mitä yhteiskuntanakin ”tiesimme” globaalien epidemioiden vaikutuksesta kaikkeen arjessamme.

Vuoden Yritysjohtaja- valintaraatiin kuului edustajia Suomen Liikemies-Yhdistyksen lisäksi Aalto-yliopistosta ja Kauppalehdestä.

Suomen Liikemies-Yhdistys ry jakoi tilaisuudessa myös kaksi 2500 euron stipendiä.

Erinomaisesta lopputyöstä palkittiin Suvi Kaukoranta, joka lopputyössään tutki yrittäjämäisen orientaation vaikutusta asiakaskokemuksen johtamiseen vähittäiskaupassa. Suvin lopputyö on erinomainen monitapaustutkimus, jonka lopputulemana voitiin todeta, että yrittäjämäisten ominaisuuksien kehittäminen ja niiden avulla asiakaskokemuksen parempi johtaminen kasvattivat usein asiakasuskollisuutta ja -tyytyväisyyttä, vaikuttaen kaupan menestykseen.

Yrittäjyyden edistämisestä palkittiin apulaisprofessori David Derichs Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta. David on kehittänyt virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaa opetusmetodiikkaa kauppatieteiden korkeakouluopintoihin, jonka kautta opiskelijat otetaan mukaan todellisiin yritysmaailman haasteisiin turvallisessa ympäristössä, joka edistää laajempaa kontekstiymmärrystä yritysliiketoimintaan innostavalla ja inspiroivalla tavalla. Tällaisten uusien metodien kautta myös pandemia-aikana on pystytty osallistamaan opiskelijoita haastamaan itseään erilaisissa case-tehtävissä.  

Lisätietoja:
Antti Seppinen, Suomen Liikemies-Yhdistyksen puheenjohtaja, 050 4222 552
Eira Vatanen, Suomen Liikemies-Yhdistyksen toiminnanjohtaja, 050 486 2512

Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on perinteitä arvostava moderni verkosto, joka on perustettu jo vuonna 1896. SLY edistää Vuoden Yritysjohtaja-valinnalla tuloksellista, pitkäjänteistä, vastuullista ja esimerkillistä johtamista suomalaisessa liike-elämässä. Lisätietoja palkinnosta ja aiemmin palkituista: https://liikemiesyhdistys.fi/vuoden-yritysjohtaja/