Suomen Liikemies-Yhdistys r.y. haluaa kannustaa jäseniään ja jäsenten yrityksiä käyttämään joululahjoihin tarkoitetut varat hyviin tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Kukkasrahaston palvelukoti ja Pikkuyrittäjät.

Suomen Kukkasrahasto ry:n palvelukoti sijaitsee Katajanokalla. Talo tarjoaa asukkaille monin tavoin inhimillistä pääomaa, jonka asuminen kodinomaisessa palvelukodissa mahdollistaa. Toiminta edistää sosiaalista pääomaa ja sitä kautta omalta osaltaan tarjoaa asukkaille ja heidän läheisilleen hyvän elämän askelmittareita. Suomen Liikemies-Yhdistys ry on yksi palvelukodin perustajajäseniä.
Joululahjamuistamiset voi osoittaa Kukkasrahaston palvelukodin tilille FI09 1572 3000 202176

Pikkuyrittäjät puolestaan on alakouluikäisille suunnattua toimintaa. Klubissa kehitetään lasten yrittäjyyttä ja yrittäjähenkeä hauskalla ja kannustavalla tavalla. Pikkuyrittäjät tarjoaa lapsille elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia ja osoittaa, että mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää!
Voit tutustua toimintaan osoitteessa www.pikkuyrittajat.fi