Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on päivittänyt jäsenrekisterin tietosuojakäytäntöä ja internetsivujen toimintaa. Tehdyt tarkistukset selventävät jäsenrekisterin käyttötarkoituksen ja antavat ohjeet, kuinka omia henkilötietojaan voi tarkistaa, muuttaa tai poistaa jäsenrekisteristä. Tarkennukset ja muutokset on tehty vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvaa tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation).

Jäsenrekisterin sisältö, käyttötarkoitus tai tietojen käyttämisen periaatteet eivät ole yhdistyksessä muuttuneet, mutta alla on lueteltu oleellisimmat muutokset sekä tarkennukset:

– SLY:n www-sivuilla olevaa tietosuojaselostetta on täsmennetty https://liikemiesyhdistys.fi/rekisteriseloste/

– Ohjeet omien tietojen tarkistamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen

– Internetsivujen toiminta muutettiin käyttämään salattua verkkoliikennettä

– SLY:n yhteistyökumppanit on katselmoitu ja sopimukset on tarvittavin osin tarkistettu ja päivitetty

– Internetsivuilta poistetaan vuosikirjoista tase-erittelyt ja jäsenluettelot

– Tietosuojakäytännöt on kirjattu SLY:n toimintaperiaatteisiin