Kuva: Juha Jokinen

Vuoden Yritysjohtaja Juha Jokinen on työskennellyt yhtiössä toimitusjohtajana vuodesta 2012. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. projektipäällikkönä, ostajana, ostopäällikkönä, tuotantopäällikkönä sekä varatoimitusjohtajana. Sievin Jalkineen yli 70-vuotisen menestystarinan ketjussa Jokinen onkin paitsi Sievin Jalkineen toimitusjohtaja, myös kolmannen polven yrittäjä ja neljännen polven suutari. Perheyhtiön luotsina toimiva Jokinen on ollut johtamassa Sievin Jalkineen jatkuvaa kehittämistä. Luotsaus näkyy vahvana panostuksena kotimaiseen työhön ja uskona siihen, että myös Suomessa voidaan rakentaa tuloksellista tuotantoa.

Vuonna 2021 Sievi-konsernin liikevaihto oli 189 miljoonaa euroa. Sievin valikoima kattaa yli 200 työelämään sekä vapaa-aikaan sopivaa tuotetta. Viennin osuus jalkineiden osalta oli 50 % ja vientiä oli yhteensä yli 40 eri maahan. Yhtiö on panostanut nykyaikaiseen teknologiaan ja viimeisin investointi on ollut 15 miljoonan euron tuotanto- ja varastotilojen laajennus – minnepä muuallekaan kuin Sieviin. Investointi tulee pitämään sisällään alalla ennen käyttämätöntä automaatiota. Laajennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2022 ja sen myötä Sievin tehtaiden pinta-ala kasvaa nykyisestä 2,3 hehtaarista yhteensä yli 2,8 hehtaariin. Vastuullinen valmistus on osa yhtiön toimintatapaa. Sievin Jalkine onkin sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Sievin Jalkine Oy:n operatiivisen yhtiön talousluvut ovat vaikuttavia; yhtiön liikevaihto oli 88,22 miljoonaa ja tilikauden tulos 19,75 miljoonaa. Liikevaihto nousi 18,5 %:iin. Liikevoittoprosentti oli 27,1 % ja omavaraisuusaste 84 %.

Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja, joka työllistää noin 500 työntekijää. Sievin tuotantolaitokset sijaitsevat Sievissä sekä Oulaisissa. Niissä valmistuu vuosittain yli 1,1 miljoonaa paria jalkineita.

Toimitusjohtaja Juha Jokinen on toimitusjohtajakautensa aikana entisestään vahvistanut Sievin Jalkineen tuotannon tulevaisuutta nimenomaan pienellä paikkakunnalla, Sievissä. Kotimaan tuotannon kasvattaminen on ollut trendien vastaista kehittämistä sekä vahvaa näkemyksellisyyttä kehittää toimintaa perheyhtiön historiaa kunnioittaen. Toimitusjohtaja Juha Jokinen tuli kesätöihin tehtaalle 14-vuotiaana ja on toimitusjohtajakaudellaan saanut Sievin Jalkineen tuotteet vahvasti myös vähittäiskauppojen kuluttajatarjonnan piiriin. Lisäksi brändi on yksi tunnetuimpia ja arvostetuimpia ammatti-, työ- ja terveysjalkineiden valmistajia.

Vuoden Yritysjohtaja- valintaraatiin kuului edustajia Suomen Liikemiesyhdistyksen lisäksi Aalto-yliopistosta ja Kauppalehdestä. Raati kiittää erityisesti Jokisen työtä perheyhtiön johdossa panoksesta kotimaisen työn arvostamiseen, jatkuvaan kehittämiseen ja rohkeisiin kotimaisiin investointeihin, joiden avulla Sievin Jalkine on jatkossakin merkittävä suomalaisen laatuvalmistuksen suunnannäyttäjä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Aiemmat Vuoden Yritysjohtajat https://liikemiesyhdistys.fi/vuoden-yritysjohtaja/

Suomen Liikemiesyhdistys jakoi tilaisuudessa myös kaksi 2500 euron stipendiä.

Palkittavista Juho Kuisma vastaanottaa stipendin erinomaisesta lopputyöstään ” ”Value creation and capture dynamics in the transforming automotive ecosystem”. Lopputyössä koottiin akateemiseen kirjallisuuteen perustuva viitekehys, jonka avulla voidaan mallintaa ekosysteemejä ja niissä tapahtuvaa arvon luomista ja kaappaamista.

Koottua viitekehystä on sitten käytetty tapaustutkimuksessa, jossa sen avulla kerättiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa kuudesta autoalan yrityksestä. Kerätyn tiedon avulla kullekin tapausyritykselle mallinnettiin niiden ekosysteemien tulevaisuuden tila, joita verrattiin ekosysteemin nykyiseen tilaan. Vertailun avulla lopputyö teki päätelmiä siitä, mitä vaikutuksia tulevilla muutoksilla tulee olemaan arvon luontiin ja -kaappaamiseen. Juho Kuisman tutkimuksen tulokset osoittavat, että autoekosysteemi tulee muuttumaan uusien arvoa luovien teknologioiden saattelemana. Näihin teknologioihin kuuluu muun muassa digitaalisia palveluita, itsestään ajavia takseja, matkapuhelinverkkoyhteyksiä, keskitettyjä tietojärjestelmiä, uusia avainkomponentteja sekä sähköistettyjä voimansiirtojärjestelmiä, joita tarjoavat niin uudet kuin olemassa olevat yritykset.

Yrittäjyyden edistämisestä palkittava Tero Luoma, Ensto Investin toimitusjohtaja, ideoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun perustetun omistajuuden professuurin. Tämän pysyvän professuurin tavoitteena on liittää omistajuus kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajuuden kulttuuria ja omistajaosaamista sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi. Luomalla oli merkittävä rooli myös professuurin rahoituksen järjestämisessä yli sadalta lahjoittajalta, joiden joukossa on niin säätiöitä, yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. Omistajuuden professoriksi on nimetty Samuli Knüpfer.

Lisätietoja: 

Antti Seppinen, Suomen Liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja, 050 4222 552
Eira Vatanen, Suomen Liikemiesyhdistyksen toiminnanjohtaja, 050 486 2512 

Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on perinteitä arvostava moderni verkosto, joka on perustettu jo vuonna 1896. SLY perusti Kauppalehden ja sen keskeiset johtohenkilöt olivat vaikuttamassa mm. Kauppakorkeakoulun, Liikesivistysrahaston, Liikemiesten Kauppaopiston ja Suomen Kukkasrahaston syntyyn. SLY tarjoaa jäsenilleen monipuolisen foorumin liike-elämässä tarvittavien tietojen päivittämiseen sekä itsensä kehittämiseen. Yhdistyksen kuukausikokouksissa kuullaan suomalaisen elinkeinoelämän tunnettujen edustajien korkeatasoisia ja ajankohtaisia esityksiä, joiden pohjalta jäseniä aktivoidaan keskusteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. SLY edistää Vuoden Yritysjohtaja -valinnalla tuloksellista, pitkäjänteistä, vastuullista ja esimerkillistä johtamista suomalaisessa liike-elämässä. Yhdistyksessä on noin 500 jäsentä. 

Lisää tietoa Suomen Liikemiesyhdistyksestä löytyy: www.liikemiesyhdistys.fi