Korona pandemiasta seuranneet rajoitustoimenpiteet ovat muuttaneet meidän kaikkien elämää ja kriisistä selviämiseen tarvitaan jatkossa entistäkin enemmän yhteistyötä ja verkostoitumista. Tähän Suomen liikemiesyhdistys haluaa myös jatkossa tarjota foorumin ja kanavan meidän jäsenillemme. Haluamme myös tukea meidän yrittäjätaustaisia jäseniä nyt tässä hetkessä. Voitte olla yhteydessä meihin, jos haluatte tuoda teidän palveluita tai tuotteita esille yhdistyksen verkkosivuilla ja viestinnässä.

Otamme myös hyviä vinkkejä vastaan, jolla olette selvinneet tässä haastavassa tilanteessa. Näitä jaamme mielellämme myös muille jäsenillemme. Ne voivat olla yhtä hyvin myös arjessa pärjäämisen vinkkejä tai hyviä uusia käytäntöjä esim. asiakastapaamisten tai muun yrityksen toiminnan järjestämiseen näissä poikkeusoloissa.

Yhdistyksen toiminnan näkökulmasta olemme epidemian ja rajoitustoimenpiteiden vuoksi joutuneet siirtämään huhti- ja toukokuun kuukausikokoukset pidettäväksi myöhemmin syksyllä. Onneksi ehdimme vielä pitää vuosikokouksen maaliskuussa, jossa hyväksyttiin viime vuoden sääntömääräiset asiat, joten tämän osalta meidän toimintaan ei tullut niin merkittäviä vaikutuksia kun monella muulla yhdistyksellä. Yritämme tarjota yhdessä kumppanien kanssa keväällä kiinnostavia webinaareja meidän jäsenille paikkaamaan perinteisiä kuukausikokouksia.
Varmasti etätyöskentely ja etäkohtaamisen välineiden käyttö tulee pysyvästi lisääntymään pandemian seurauksena. Näitä tulemme varmasti jatkamaan, jos kokemukset osoittautuvat hyväksi ja näille on kysyntää.

Uskomme kuitenkin, että henkilökohtaiselle läsnäololle ja vuorovaikutukselle on jatkossa kuitenkin myös tarvetta ja tätä ei mikään täysin tule korvaamaan myöskään tulevaisuudessa. Ainakin henkilökohtaisesti minulla on ikävä kaikkia jäseniämme ja odotan, että pääsemme taas pitämään kuukausikokouksia normaalisti.

Toivon, että kaikki jäsenemme pysyvät terveinä ja selviävät tästä haastavasta ajasta. Yhdistyksemme pitkä historia on täynnä selviytymistarinoita aina sota-ajoista lähtien. Monesti vaikeina aikoina yhdistystoiminnan ja yhteistyön tarve on erityisen korostunutta. Tämä on perinteisesti yhdistänyt myös meitä suomalaisia. Varmasti paljolti tämän ansiosta yhdistys ja jäsenemme ovat näistä historian vaikeista aikajaksoista aina selvinneet. Olen varma, että tästäkin tulemme kaikki selviämään ja varmasti se muuttaa meitä kaikkia jollain tavalla. Toivottavasti se vahvistaa ja korostaa yhteistyön tärkeyttä tulevaisuudessa ja siinä myös yhdistystoiminnalla on varmasti rooli myös jatkossa.

Voimia kaikille etätöiden ja karanteenien keskelle!

Antti Seppinen
Suomen Liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja