Suomen liikemiesyhdistyksen historian ensimmäinen mentorointiohjelma saatiin päätökseen loppuvuodesta 2017. Ohjelma oli vuoden mittainen ja sitä veti yhdistyksen silloinen hallituksen jäsen Eira Vatanen. Mentorointiohjelmaan osallistui 15 henkilöä: 12 mentoria ja 15 mentoroitavaa, joista kaksi osallistujaa toimii kahdessa roolissa.

Ohjelman ydin muodostui perinteisestä parimentoroinnista sekä ryhmämentoroinnista.  Ryhmämentoroinnissa teemat olivat hallitusammattilaisuus (mentori Kiuru Schalin), yrittäjyys & kansainvälisyys (mentori Juhani Sirén) sekä urasuunnittelu (mentori Eira Vatanen). Lisäksi ohjelmaan kuului kaksi koko ryhmälle tarkoitettua välitapaamista. Mentori Pekka Pirhonen fasilitoi tilaisuuden ”Itsen johtaminen ei ole egotrippi” ja mentoroitava Jessica Hynynen piti valmennuksen teemalla ”Vahvista henkilöbrändiäsi”.  Saadun palautteen mukaan yhteistapaamisia pidetiin sekä sisällöllisesti sekä ilmapiiriltään erittäin hyvinä ja niissä syntyneitä keskusteluja pidettiin antoisina.

Kokonaistyytyväisyys mentorointiohjelmaan oli hyvä, arvosana 8.4 (skaala 4-10). Palautekyselyn mukaan mentoroinnin uskottiin auttavan eniten
•    työelämän muutoksissa, muuttuvassa työympäristössä, työn murroksessa sekä
•    oman elämän suunnan ja onnellisuuden löytämisessä,
•    elämän tasapainon löytämisessä ja
•    urasuunnittelussa.

Yli puolet vastaajista olisi kiinnostunut osallistumaan uuteen mentorointiohjelmaan, jos sellainen järjestetään. Mentorointiohjelman jatkosta päättää uusi hallitus.