Vuosi sitten alkanut Suomen Liikemies-Yhdistyksen mentorointiohjelma on loppunut ja päätösjuhla pidetty. Mentorointipari Reeta Sinkkonen ja Minna Hellström tapasivat toisensa vuoden aikana kymmenisen kertaa. Kumpikin toteaa, että heillä on synkannut hyvin.
– Kun tekee yksin paljon töitä, oli ihanaa sparrata Minnan kanssa ja saada heijastuspintaa ajatuksilleen, aktori Sinkkonen summaa.
Mentori Hellström kertoo, että mentorointi vastasi odotuksia.
– Reeta on kokenut yrittäjä ja hänellä on näkemystä omasta liiketoiminnastaan. Vaikka on hyvin toimiva yritys, jokainen kaipaa sitä, että joku antaa tukea ja sparraa.
Naiset eivät tunteneet toisiaan ennestään. Sinkkonen kutsui Hellströmin kotiinsa aamiaiselle ensimmäiseen tapaamiseen.
– Minä olin pääpuskuri. Sovin tapaamiset, mietin niiden sisällöt ja toimitin agendan etukäteen Minnalle.
Sinkkosen tavoitteita mentoroinnissa olivat motivaatio ja kasvu. Hän laajensi vuoden aikana palvelutarjontaansa ja perusti kuukausi sitten uuden yrityksenkin.
– Mentorointi antoi päätökselle loppusilauksen. Sain uutta puhtia ja uskoa omaan tekemiseen.

Hellström kertoo tukeneensa Sinkkosta kasvustrategian laatimisessa. Naiset keskustelivat siitä, miten yritystä voi kasvattaa joutumatta itse tekemään lisätunteja.
– Koska Reetan yrityksen liikevaihto on hyvä, ei ole syytä tehdä kaikkea yksin. Reetalla oli hyvä käsitys markkinasta, kilpailijoista ja asiakkaista. Oma roolini oli enemmän tuoda uutta näkökulmaa asiakkuuksiin ja tuotteistukseen, Hellström tähdentää.
He keskustelivat myös uusasiakashankinnasta, somenäkyvyydestä ja esitysmateriaaleista. Hellströmin markkinointitausta antoi hyvät eväät katsoa tuotteita ja materiaaleja tuoreella otteella.
– Se miltä asiat näyttävät, on erittäin tärkeä osa yritystä ja tuotteita.

Hellströmillä oli taustalla mentorointisuhde vastavalmistuneen kanssa, ja se on roolitukseltaan hyvin erilainen. Tällä kertaa samantyyppiset, nopealiikkeiset henkilöt löysivät helposti yhteisen sävelen.
– Kokeneen aktorin kanssa mentori saa omille näkökulmilleen myös palautetta. Mentoroinnissa persoonien ja työtyylien samanlaisuudella on merkitystä, Hellström painottaa.
Mentoroinnin onnistumiseen vaikuttaa Hellströmin mukaan tavoitteiden selkeys.
– Jos mentorointisuhde katkeaa, sitä ei ehkä koeta tärkeäksi. Tämä vaatii sitoutumista.
Hellström antaa kiitosta Suomen Liikemies-Yhdistyksen mentorointiohjelmalle. Ryhmä oli sopivan pieni, ja välitapaamisissa oli antoisaa.
– Tapaamisissa käsiteltiin erilaisia teemoja, joista ihmiset keskustelivat avoimesti. Tekemisessä oli rauha, mikä oli tosi arvokasta.
Sinkkonen muistuttaa aikataulutuksesta. Aktorin ja mentorin välisiä tapaamisia on hyvä sopia monta etukäteen, koska kiireisten ihmisten kalenterit täyttyvät äkkiä. Hän on erittäin tyytyväinen, että lähti mukaan ohjelmaan.
– Mukaan kannattaa lähteä avoimin mielin, eikä luoda liikaa rajoitteita etukäteen. Molemmat hyötyvät tapaamisista.
Yhteistyö ei pääty tähän. Kaksi seuraavaa tapaamista on jo sovittu.