Suomen liikemiesyhdistyksen mentorointiohjelma on alkanut. Hallituksen jäsen Eira Vatanen vetää mentrointiohjelmaa.

– Olemme tekemässä jotain uutta 120-vuotisen historian aikana. Ohjelmassa on mukana 12 mentoria ja 16 aktoria. Parimentoroinnin lisäksi on myös ryhmämentorointia, joissa teemoja ovat hallitusammattilaisen työskentely, yrittäjyys ja kansainvälisyys sekä urasuunnittelu.

Mentorointiohjelman kick off järjestettiin marraskuun viimeisenä päivänä. Prosessi päättyy syys-lokakuussa vuonna 2017.

– Työkaluja mentorointiin on saatavilla, ja niitä kannattaa käyttää ja jakaa toisille. Voimme järjestää yhteisistä aiheista keskustelutilaisuuksia ja yritysvierailuja.

Illan aikana päätettiin perustaa ryhmä Linkediniin ja käyttää tiedottamisessa sähköpostia.

Vatasen neuvo osallistujille on, että aktorit ovat aktiivisia ja vaikka mentorin rooli on moninainen – verkostoija, coach, neuvonantaja ja fasilitaattori – terapeutti tai kaikkitietävä ei tarvitse olla.

– Onnistuneen mentoroinnin avaimet ovat oikea asenne, taidot ja käytetyt työkalut.

Mentori on hyvä palloseinä

– Työelämässä on korostunut tarve yksilölliseen tukeen, sanoo Maaret Kulo, Leadership Development, JP Cornestonelta.

Mentorointi tuli Suomeen 1970-luvulla ja on edelleen ajankohtaista. Kiteytettynä mentorointi on luottamuksellinen ja vapaaehtoinen vuorovaikutussuhde, jossa kokeneempi henkilö (mentori) ja kehityshaluinen henkilö (aktori) vaihtavat kokemuksia ja näkemyksiä. Tavoitteellisella prosessilla on alku ja loppu.

– Ulkopuolinen taho on isoksi avuksi, kun haluaa uusia näkökulmia, ajatuksia ja heittäytymistä. Mentori on hyvä palloseinä, Kulo sanoo.

Aktorin itsetuntemus lisääntyy, ja usein hän löytää uusia voimavaroja. Ideoita pääsee testaamaan kokeneemman henkilön kanssa. Mentorikin kehittyy, kun omia käsityksiään joutuu tuumimaan uusiksi.

Roolitus on selkeä.

– Mentoroinnin pelisääntöihin kuuluu, että aktori on vastuussa edistymisestä. Hän sopii tapaamiset ja käsiteltävän aiheen. Aktori varmistaa omalta osaltaan, että tapaamiset ovat tavoitteellisia. Mentori puolestaan paneutuu aktorin tilanteeseen ja miettii, miten johtaa tavoitteellista keskustelua.

Kulo painottaa myös, että tapaamisten arviointi on osa työskentelyä. Palautteen antaminen puolin ja toisin on tärkeää.

Täydellinen match

Reeta Sinkkonen on oman yrityksensä Sinkkonen Consulting Oy:n toimitusjohtaja ja haki mukaan aktoriksi. Minna Hellström on töissä valaisinyritys Airamilla markkinointijohtajana ja tuli mukaan mentoriksi.

Molemmilla on pitkä kokemus kansainvälisestä työstä ja markkinoinnista.

Sinkkonen valmentaa kansainvälisesti toimivia yrityksiä ja auttaa muun muassa kansainvälisen työskentelyn haasteissa sekä ulkomaankomennusprosesseissa. Asettuminen pöydän toiselle puolelle mentoroitavaksi tuntuu hyvältä.

Hellström on omimmillaan muutostilanteissa. Mentoroijaksi ei tarvinnut pitkään suostutella.

Naisten ensitapaaminen oli onnistunut.

– Meillä synkkaa hyvin.

Sinkkonen kertoo tekevänsä töitä yli 40 verkostoasiantuntijani kanssa.

– Olen paljon asiakkaissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Tekeminen on yksinäistä yrittäjänä ja esimiehenä. Kaipaan siis tasavertaisempaa keskustelukumppania, kenen kanssa sparrata, heijastaa ja peilata ajatuksia.

Hän haluaa uusia näkökulmia ja myös yritykselle kasvua.

– Olen viettänyt 25 vuotta monikulttuurista elämää, mutta olen edelleen matkalla. En ole vielä valmis, hän pohtii.

Hellström piti Maaret Kulon esityksestä, joka antoi konkreettisia ohjeita mentorointiin.

Tässä pääsee testaamaan omia rajojaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Työnantajan intressit eivät määrittele keskustelunaiheita. Tämä on meistä kiinni, miten etenemme.

Ensimmäiset tapaamiset on pyhitetty tutustumiselle. Sinkkonen haluaa vielä terävöittää tavoitteitaan.

Odotukseni ovat realistiset ja motivaatio korkealla.

Hellström täydentää:

Odotan hedelmällisiä keskusteluja. Vieraan ihmisen kanssa on helpompi jakaa asioita.

Teksti ja kuva Tuija Metsäaho