Mika Pyykkö: Vaikuttavuusinvestoiminen

Mika_Pyykkö_kuva_Jaanis_Kerkis

Tapahtuman tiedot

  • maanantai | 14.11.2016
  • 17:00 - 20:00
  • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Itämerenkatu 11-13 00181 Helsinki

Marraskuun kuukausikokouksessa meille luennoi Mika Pyykkö Sitrasta.

Mika Pyykkö vetää Sitrassa Vaikuttavuusinvestoiminen-avainaluetta.

Aiemmin Mika on työskennellyt johtotehtävissä, mm. Raha-automaattiyhdistyksessä vuosina 2008–2012 ja Terveyden edistämisen keskuksessa vuosina 2003–2008. Samalla Mika on toiminut sekä Suomessa että ulkomailla erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän toiminnan puolestapuhujana ja julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyön kehittäjänä. Yksi näkyvimmistä Mikan työn tuloksista on Sydänmerkki-järjestelmä, jonka kehittämisestä ja käynnistämisestä hän oli vastuussa työskennellessään Suomen Sydänliitossa vuosina 1995–2003.

Mikan mukaan on tärkeää huomata edistävän ja ehkäisevän toiminnan moniulotteinen hyötypotentiaali ja uskaltaa etsiä uusia toimintamahdollisuuksia erilaisten riskien ja esteiden listaamisen sijasta.

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) tarkoittaa pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa hyvinvointi- tai ympäristöllistä hyötyä. Tämän toimintamallin voitaneen katsoa rantautuneen Suomeen vasta aivan viime vuosien aikana ja se on kansainvälisestikin vielä verraten nuori tapa toimia.

Sitra käynnisti keväällä 2014 Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen, jonka toiminnassa keskitytään hyvinvoinnin edistämiseen. Sitran näkökulmasta vaikuttavuusinvestoiminen tarjoaa Suomelle uuden ja tuloksellisen työkalun myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen vahvistamiseksi. Samalla se nähdään keinona lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Sitra haluaakin, että erityistä huomiota kiinnitetään edistävän ja ehkäisevän toiminnan mahdollistamiseen.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail