Vallila Interiorin toimitusjohtaja Anne Berner

anne1

Tapahtuman tiedot

  • maanantai | 10.11.2014
  • 17:00 - 20:00
  • Kansakoulukuja 3 00100 Helsinki

Marraskuun kuukausikokous pidettiin Suomalaisella Klubilla 10.11.2014

Marraskuun kuukausiesitelmöitsijä Gigantin toimitusjohtaja Irmeli Rytkönen oli yllättäen sairastunut vain muutama tunti ennen esitystä. Hallituksen jäsenten aktiivisen etsinnän tuloksena korvaajaksi saatiin vahvistettua vain puolitoista tuntia ennen tilaisuutta Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja ja Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner.
Anne Berner aloitti monipuolisen esityksen Suomen Liikemies-Yhdistyksen perustamisesta vuonna 1986.Silloin maailma oli kovin erilainen. Arvostettuja ammatteja olivat papit ja sotilaat, liikemiehet eivät niinkään. Silloiset yhdistyksen perustajat miettivät, mitä he voisivat tehdä muuttaakseen maailmaa niin, että se kantaisi seuraavat 100 vuotta ja kannustaisi liikemiehiä olemaan mukana luomassa parempaa tulevaisuutta. Silloin yhdistys oli mukana perustamassa Kauppalehteä, Kukkaisrahastoa, Kauppakorkeakoulua ja Liikemiesten kauppaoppilaitosta.
Maailma on noista ajoista muuttunut. EVAn tutkimusten mukaan 35 % haastatelluista on sitä mieltä, että hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua taloudelliseen kasvuun, m mutta 42 % on eri mieltä tästä. 50 % on sitä mieltä, että kireä verotus on kilpailukyvyn ongelma ja 52 % on sitä mieltä, että vain hullu ryhtyy yrittäjäksi. 71 % kuitenkin uskoo, että valtio-omistus on tarpeellinen. TEM (46/2012) raportin mukaan Suomessa on 282 000 yritystä. Niistä kuitenkin vain 18 000 yritystä työllistää enemmän kuin 10 henkilöä ja vain 3000 yritystä työllistää yli 50 henkilöä. Suomen yritysrakenne koostuu siis enimmäkseen mikroyrityksistä. Keskimääräinen viikkotyötuntien määrä on laskenut vuodesta 1960 tähän päivään noin yhden työpäivän verran. ja siinä saattaisi olla yksi mahdollisuus lisätä työn tuottavuutta. Suomea menestystä on aina rakennettu työn kautta. McKinsey 2010 raportin mukaan asiaa voitaisiin lähestyä myös lisäämällä yksityissektorin työpaikkoja, lisäämällä työllistä työvoimaa ja tuottamalla enemmän julkisia palveluja nykyisillä resursseilla.

Muutokseen ovat vaikuttaneet myös globalisaatio, teknologia, energia, demografia ja yhteiskunnan muutos.
Globalisaatio on mahdollistanut kehittyvät markkinat ja niiden sisämarkkinoiden kasvun. Innovaatioiden liikkuvuus on parantunut ja urbanisoituminen tuo tullessaan omat ilmiönsä. Koulutuskeskukset ovat siirtyneet Intiaan ja Kiinaan. Samalla muuttuvat arvot, painopisteet ja johtamisopit. Lännessä meillä on sama arvopohja, joka perustuu uskontoon, tapoihin, työelämään, toimimme samojen oppien mukaan. Idässä arvopohja on erilainen. Siellä ihmiset uskovat, että tekemällä nyt hyvää muille ja palvelemalla muita, voi saada seuraavassa elämässä vielä paremman osan. Tämä uskomus toimii hyvänä fasilitaattorina ja kannustajana yrittäjyyteen.
Teknologian hinta on laskenut, älypuhelimia alkaa olla kaikilla, 5 miljardia ihmistä voi pitää helposti yhteyttä toisiinsa, kaikilla on tietoa saatavilla ja sen sääntelyllä ei voi enää johtaa ja vaikuttaa. Maailman tieto digitalisoituu ja teknologia korvaa työpaikkoja. Energian hinta nousee, tavaroiden ja ihmisten kuljettamista on vähennettävä ja ympäristökatastrofit lisääntyvät.
Demografiassa pitkäikäisyys lisääntyy, samoin ikääntyminen köyhänä. Muuttoaallot maailmassa lisääntyvät ja uusi sukupolvi ja sen vaatimukset tulevat muuttamaan maailmaa ja käsitystä omistajuudesta. Yhteiskunnan perhekäsitys on muuttumassa, omat henkilökohtaiset tarpeet korostuvat ja vahvat naiset ottavat tilaa yhteiskunnassa. Ihmiset hakevat tasapainoa työn ja perhe-elämän välille ja epäluulo instituutioita kohtaan kasvaa.
Miltä tulevaisuuden Suomi 2020 näyttää?
Akateemisten koulutettujen määrä lisääntyy, epäonnistuminen on mahdollista, luovaan hulluuteen kasvatetaan jo koulussa ja yhteiskunta kannustaa riskinottoon ja palkitsee siitä. Vaurastuminen on ok.
Suomi on paras mahdollinen toimintaympäristö omistamiselle. Sitä ei aina ymmärretä eikä osata myydä ajatusta ulkomaisille sijoittajille ja yrittäjille. Työtä tulisi tehdä siellä, missä arvoa syntyy eniten.
Innostavasti, kannustavasti ja yrittäjyyteen uskoen puhunut Anne Berner oli ilmiömäinen ja kuulijakunta puhisi tyytyväisyyttään.

Kuukausikokoukset on tarkoitettu ensi sijaisesti Liikemiesyhdistyksen jäsenille, mutta voit tulla tutustumaan toimintaan veloituksetta ja päättää sen jälkeen haluatko liittyä jäseneksi.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail