Huhtikuun kuukausikokous: Elina Palmroth-Leino

Elina-Palmroth-Leino

Tapahtuman tiedot

  • maanantai | 10.4.2017
  • 17:00 - 20:00
  • Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki

Iso muutos työelämässä: verkostot ovat avainasemassa

Työelämän muutos ja murros asettavat uusia vaatimuksia jokaiselle työnhakijalle. Etenkin verkostojen merkitys korostuu. Jopa 70 prosenttia asiantuntija- tai esimiestehtävissä olevista työnhakijoista löytää työpaikan verkostojen kautta.

– Verkostoitumisen hyöty on merkittävä. Piilotyöpaikat löytyvät verkostojen avulla, kertoo liiketoimintajohtaja ja valmentaja Elina Palmroth-Leino HRM Partnersilta.

Hän oli puhumassa huhtikuun kuukausikokouksessa.

Palmroth-Leino kiteyttää uravinkkinsä seitsemään kohtaan. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen on ensimmäinen askel. Toiseksi kannattaa kertoa avoimesti, minkälaisesta työstä on kiinnostunut. Kolmantena tulee palautteen pyytäminen. Itsensä näkyväksi tekeminen esimerkiksi Linkedinissä on neljäs vinkki. Viides vinkki kuuluu: ole tuotto, äläkä kulu. Jatkuva itsensä kehittäminen on kohta kuusi. Verkostoituminen tulee seitsemäntenä.

Kuulijat pääsivät harjoittelemaan pöydissä niin sanottua hissipuhetta.

– Kolmessa minuutissa ehtii kertoa, minkä alan ammattilainen on, mikä motivoi, minkälainen on luonteeltaan ja mitä haluaa tulevaisuudelta.

Työelämän muutosta kuvaa epävarmuus. Palmroth-Leino sanoo, että pitää sietää pätkiä, projekteja ja määräaikaisuuksia.

– Nuorten odotukset työelämästä ovat muuttuneet. He haluavat useimmiten töihin startup-yrityksiin. Isot organisaatiot seuraavatkin, mitä pienissä yrityksissä tapahtuu.

Pöytäkeskusteluissa mietittiin seuraavaksi, millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa uralla etenemiseen. Esille nousivat kyky ja rohkeus muuttua, vuorovaikutustaidot, fokusoituminen ja jatkuva oppiminen. Monikanavaisen viestinnän osaaminen ja yrittäjämäinen toimintatapa mainittiin myös.

Business coachin pakeille hakeudutaan usein siinä vaiheessa, kun jopa 20 vuotta kestänyt työ on loppunut, eikä koskaan ole joutunut hakemaan töitä. Miten valmistautua headhunterin haastatteluun?

– Työnhakijan pitää kertoa osaamisestaan, motivaatiostaan ja persoonastaan. Myös tulevaisuuden suunnitelmat ja realiteetit, kuten matkustusvalmius, on hyvä selvittää. Vasta viimeiseksi käydään keskustelua kompensaatiosta eli palkasta ja muista eduista.


Mitä esityksestä jäi käteen?

Ari Asikaisen mielestä on jo pitkään puhuttu siitä, että enää ei olla samassa työpaikassa koko työuraa.

– Jokainen joutuu laatimaan monta cv:tä. Esityksessä olisi voinut korostaa vieläkin enemmän asenteen merkitystä työnhaussa.

Hän oli tyytyväinen asiasisältöön, vaikka aihe ei ollutkaan kaikille ajankohtainen, koska joukossa oli paljon eläkeläisiä. Vuorovaikutteinen tyyli sai kiitosta.

– Kun mikrofoni laitetaan puolipakolla suun eteen, se saa ihmiset esittämään kannanottonsa.

Elisan henkilöstöpäällikkö Anna Savikolle aihe oli hyvin tuttu.

– Moni sai tästä paljon irti, koska tämäntyyppistä aihetta ei ole ennen ollut. Esiintyjä oli välitön ja innostava. Hän osaa auttaa muutostilanteissa.

Savikon mielestä yleisön aktivointi onnistui ja siitä jäi kiva tunne.

Työelämäkoordinaattori Juhana Päivärinta piti esitystä piristävänä ja erilaisena.

– Urapolkuajattelusta ei ole ollut esityksiä. Keskustelut pöydissä olivat hyviä. Esiintyjä tuli joukkoon ja antoi puheenvuoroja. Täällä on sanavalmista porukkaa.

Teksti Tuija Metsäaho

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail