Taustatiedot:
 olen mentori olen mentoroitava toimin sekä mentorina että mentoroitavana

1. Tyytyväisyyteni mentorointitapaamisiin ja lopputulemaan (kouluarvosanat 4-10)


2. Mentoroinnissa saavutettiin mentoroitavan sille asettamat tavoitteet (5. täysin samaa mieltä 4. samaa mieltä 3. jokseenkin samaa mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 1. täysin erimieltä)
 1 2 3 4 5

3. Mentorointiprosessin alussa tehtiin mentorointisopimus (kyllä, ei)
 kyllä ei

4. Kuinka monta kertaa tapasitte?


5. Mentoroinnille asetettiin projektin alussa tavoitteet (kyllä, ei)
 kyllä ei

6. Mentoroinnin tavoitteiden toteutumista seurattiin mittareiden avulla (Kyllä, ei, jokseenkin samaa mieltä)
 kyllä ei jokseenkin samaa mieltä

7. Mentorointiprosessin puolivälissä teimme ”välitilinpäätöksen” ja arvioimme mentorointiprosessia (Kyllä, ei)
 kyllä ei

8. Mitä hyötyä sain mentoroinnista? (voi valita useita)
 Itsetuntemukseni kehittyi Itseluottamukseni kasvoi Rakensin itselleni henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman Sain uusia kontakteja Löysin uusia voimavaroja Sain tukea ongelmanratkaisuun Sain uutta energiaa Sain uusia näkökulmia ja ideoita Sain neuvoja ja vinkkejä Löysin henkilön, joka antoi aikaa ja kuunteli ja oli kiinnostunut kehittymisestäni Vuorovaikutustaitoni kehittyivät Sain muuta hyötyä (voit vastata laajemmin alla olevaan teksti kenttään) En kokenut saavani mitään hyötyä En osaa sanoa
Jos valitsit "Sain muuta hyötyä" edelliseen kohtaan voit tässä avata mitä hyötyä sait. (Vapaa teksti)


9. Opit ja fiiliset mentoroinnista - mitä sain tästä / mitä tämä antoi minulle. (Vapaa teksti)


10. Mitä olisin voinut tehdä toisin, jotta olisimme saaneet vielä enemmän irti. (Vapaa teksti)


11. Tyytyväisyyteni mentorointiprosessin johtamiseen kuten sisältöön, kokonaiskestoon, välitapaamisiin (kouluarvosanat 4-10)


12. Risut ja ruusut mentorointiohjelmalle + kuinka kehittäisin mentorointiohjelmaa (sisältö, fasiliteetit, kesto, välitapaamiset): (Vapaa teksti)


13. Oletko kiinnostunut osallistumaan uuteen mentorointiohjelmaan, jos sellainen järjestetään 2018? (Kyllä, ei, en osaa sanoa vielä)
 kyllä ei en osaa sanoa vielä


14. Jos vastasit edelliseen kyllä, kiinnostaisiko sinua osallistua ohjelmaan
 Mentorina Mentoroitavana Sekä mentorina että mentoroitavana

15. Millaiset tilanteissa uskot mentoroinnin auttavan?
 Työelämän muutoksissa Elämän muutoksissa Oman elämänhallinnan parantamisessa Oman elämän suunnan ja onnellisuuden löytämisessä Yrittäjyydessä Kansainvälistymisessä Urasuunnittelussa Muuttuvassa työympäristössä ja työn murroksessa pärjäämisessä Elämän tasapainon löytämisessä Muussa: (voit vastata laajemmin alla olevaan teksti kenttään)


Jos valitsit "muussa" edelliseen kohtaan voit tässä avata vastaustasi. (Vapaa teksti)

Tarkiste
captcha

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail